Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2180
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn và cho vay tại quỹ tín dụng nhân dân An Phú
Tác giả: Khuyên, Lê Kim
Từ khoá: Tài chính ngân hàng
Huy động vốn
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Hoạt động cho vay
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DT7NH1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2180
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT7NH1-DNH117311-Lê Thị Kim Khuyên.pdf
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.