Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2183
Title: Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh An Giang
Authors: Phượng, Lê Thị Yến
Keywords: Công ty cổ phần
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2013
Series/Report no.: Chuyên đề tôt nghiệp Đại học ngành Tài chính Ngân hàng;Tr. 1 - 73
Abstract: Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng ở An Giang; Xác định điểm mạnh và điểm yếu của NH TMCP Sài Gòn – chi nhánh An Giang so với một số đối thủ cạnh tranh chủ yếu tại Long Xuyên; Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2183
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67. Ly Thi Yen Phuong.pdf
  Restricted Access
984.15 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
1_67. Ly Thi Yen Phuong.pdf
  Restricted Access
984.15 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.