Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2189
Title: Phân tích một số nghiệp vụ liên quan đến tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Authors: Tâm, Hồ Ngọc Thanh
Keywords: Thuế doanh nghiệp
Tài sản (Kế toán)
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: Aug-2011
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp
Abstract: Xác định được những khoản chênh lệch do Luật thuế và Các chuẩn mực kế toán làm phát sinh tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại; Làm rõ hơn những vướng mắc đó thông qua các ví dụ được đề cập.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2189
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9KT - Ho Ngoc Thanh Tam.pdf
  Restricted Access
455.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.