Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2189
Nhan đề: Phân tích một số nghiệp vụ liên quan đến tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Tác giả: Tâm, Hồ Ngọc Thanh
Từ khoá: Thuế doanh nghiệp
Tài sản (Kế toán)
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: thá-2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Xác định được những khoản chênh lệch do Luật thuế và Các chuẩn mực kế toán làm phát sinh tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại; Làm rõ hơn những vướng mắc đó thông qua các ví dụ được đề cập.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2189
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
9KT - Ho Ngoc Thanh Tam.pdf
  Restricted Access
455.76 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.