Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2192
Title: Vận dụng mô hình Altman để đánh giá khả năng chi trả của một số doanh nghiệp trong ngành xi măng Việt Nam
Authors: Trâm, Trân Thị Ngọc
Keywords: Mô hình Altman
Công ty tư nhân
Tài chính doanh nghiệp
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp
Abstract: Tập hợp và khai thác cơ sở lý thuyết về mô hình Altman; đánh giá tổng quát khả năng chi trả của ngành xi măng Việt Nam.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2192
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36. 10TC - TRAN THI NGOC TRAM.pdf
  Restricted Access
756.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.