Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2232
Title: Phân tích nghiệp vụ tín dụng trung – dài hạn tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long - chi nhánh An Giang
Authors: Vinh, Lê Quang
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính doanh nghiệp
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp
Abstract: Thông qua việc phân tích tình hình cho vay, tình hình thu nợ, nợ quá hạn, và dư nợ của Ngân hàng qua 3 năm 2006 – 2008, tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động tín dụng, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2232
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6TC1 - Le Quang Vinh.pdf
  Restricted Access
819.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.