Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2235
Title: Phân tích thực trạng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - chi nhánh huyện Phú Tân 2006- 2008
Authors: Tư, Nguyễn Thị Bé
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đánh giá tình hình cho vay vốn, thu nợ, dư nợ và tình hình nợ xấu tại chi nhánh, qua đó xem xét hiệu quả hoạt động trong những năm vừa qua của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phú Tân; Tìm ra những mặt còn hạn chế cần khắc phục và đề ra một số biện pháp nhằm mở rộng tín dụng tại chi nhánh. Từ đó giúp cho chi nhánh hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn, hạn chế thấp nhất rủi ro và góp phần nâng cao đời sống người dân tại địa phương.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2235
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6KT2 - nguyen thi be tu.PDF
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.