Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2238
Title: Phân tích tình hình huy động vốn bằng hình thức gửi tiết kiệm tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh An Giang
Authors: Dung, Nguyễn Thị Thùy
Keywords: Vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp
Abstract: Phân tích tình hình huy động vốn bằng hình thức gửi tiết kiệm của chi nhánh trong 3 năm 2007, 2008, 2009; đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng; tìm hiểu phát hiện những mặt mạnh và hạn chế trong hoạt động huy động vốn thông qua nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời gian qua; đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của nghiệp vụ huy động vốn.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2238
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH - Nguyen Thi Thuy Dung.pdf
  Restricted Access
755.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.