Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2264
Title: Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy gạch Ceramic An Giang
Authors: An, Nguyễn Bình
Keywords: Kế toán chi phí
Công ty tư nhân
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Phân tích một số tác động của cách kế toán này và đề ra một số biện pháp giúp Nhà máy sử dụng tốt các tiềm năng lao động sống, lao động vật hóa để có thể nâng cao năng xuất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2264
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Binh An.PDF
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.