Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2265
Title: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây
Authors: Hân, Cao Thị Trúc
Keywords: Kế toán chi phí
Công ty cổ phần
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tìm hiểu cách hạch toán chi phí sản xuất, cách sử dụng tài khoản, phân bổ chi phí, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, tính giá thành sản phẩm của công ty; Đưa ra các biện pháp cải thiện công tác hạch toán, tính chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm hợp lý cho công ty; Hạch toán chi phí sản xuất theo từng khoản mục: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2265
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6KT1 - Cao Thi Truc Han.pdf
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.