Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2270
Title: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy gạch ngói Tunnel An Giang
Authors: Loan, Lê Thị Phương
Keywords: Kế toán chi phí
Công ty tư nhân
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tìm hiểu cách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm thực tế tại nhà máy, tài khoản sử dụng và cách phân bổ chi phí; xem xét và phân tích biến động của giá thành thực tế so với kế hoạch có đạt được mục tiêu đề ra không. Qua đó, giúp cho doanh nghiệp sử dụng tốt các tiềm năng về lao động, vật tư, tiền vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2270
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6KT2 - Le Thi Phuong Loan.pdf
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.