Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2273
Title: Nâng cao khả năng cạnh tranh cho hệ thống xe gắn máy của công ty Savico thành phố Cần Thơ
Authors: Thạnh, Diệp Thị Mỹ
Keywords: Xe gắn máy
Công ty tư nhân
Quản trị kinh doanh nông nghiệp
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đánh giá thực trạng và khả năng cạnh tranh của hệ thống xe gắn máy Savico tại thành phố Cần Thơ; Đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh cho hệ thống xe gắn máy của công ty Savico tại thành phố Cần Thơ trong giai đoạn 2009-2015.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2273
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6KN - Diep Thi My Thanh.pdf
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.