Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2274
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - chi nhánh huyện Tân Hiệp
Authors: Tuyến, Nguyễn Thị Kim
Keywords: Vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Phân tích về cơ cấu vốn của ngân hàng, từ đó xác định được cấu tạo của nguốn vốn cũng nhƣ những yếu tố tác động đến hoạt động của ngân hàng; Phân tích thực trạng sử dụng vốn của Ngân hàng và so sánh với Ngân hàng khác; Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng giai đoạn (2007 - 2009). Từ đó thấy được thành tích đạt được và những hạn chế để đề ra những biện pháp khắc phục giúp cho ngân hàng đánh giá được trình độ chung về hoạt động kinh doanh cũng như sử dụng vốn và vị trí của Ngân hàng nông nghiệp - chi nhánh huyện Tân Hiệp so với hệ thống ngân hàng cùng cấp nói chung.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2274
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7KT1 - Nguyen Thi Kim Tuyen.pdf
  Restricted Access
973.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.