Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2288
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Lấp Vò
Authors: Chúc, Phan Thị
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Lấp Vò qua các năm 2007, 2008, 2009 trên cơ sở phân tích, so sánh các chỉ tiêu: doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn; Phân tích, đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng; Xác định những tồn tại và nguyên nhân để từ đó đề ra một số giải pháp để mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2288
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7KT1 - Phan Thi Chuc.pdf
  Restricted Access
840.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.