Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2294
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
Authors: Điền, Vương Bá
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Thoại Sơn qua 3 năm 2008, 2009, 2010 từ đó đánh giá được hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng; Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cho ngân hàng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2294
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8QT - Vuong Ba Dien.pdf
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.