Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2297
Title: Thực trạng và giải pháp đối với tín dụng trung – dài hạn tại Ngân hàng TMCP phát triển Mê Kông – chi nhánh Long Xuyên
Authors: Tân, Huỳnh Thanh
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính doanh nghiệp
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tìm hiểu và đánh giá tình hình tín dụng trung – dài hạn tại Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên; Tìm ra những thuận lợi và khó khăn cũng như các yếu tố làm ảnh hưởng đến quá trình cấp tín dụng trung – dài hạn của ngân hàng; đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình cấp tín dụng trung – dài hạn tại ngân hàng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2297
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8TC - Huynh Thanh Tan.pdf
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.