Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2303
Title: Phân tích tình hình tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Mỹ Lâm Kiên Giang
Authors: Huê, Trần Thị
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Làm rõ thực trạng về hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Mỹ Lâm Kiên Giang trong thời gian 3 năm (2008 – 2010); Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2303
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8QT - Tran Thi Hue.pdf
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.