Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2307
Title: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng sông Cửu Long - chi nhánh Châu Đốc
Authors: Thủy, Huỳnh Thị
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Phân tích, đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh Châu Đốc giai đoạn 2008 - 2010; Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đối với hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh Châu Đốc.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2307
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8QT - HUYNH THI THUY.pdf
  Restricted Access
710.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.