Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2318
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang
Authors: An, Nguyễn Thị Thúy
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp;
Abstract: Tìm hiểu lý thuyết về kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, phải trả tại công ty; Tìm hiểu thêm về công tác kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, phải trả tại công ty TNHH May Xuất khẩu Mỹ An; Rút ra những khó khăn cần khắc phục và những thuận lợi cần phát huy của doanh nghiệp. Từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán trong doanh nghiệp.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2318
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8KT - Nguyen Thi Thuy An.pdf
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.