Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2319
Title: Phân tích tình hình tín dụng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lấp Vò
Authors: Mai, Nguyễn Thị Tuyết
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp;
Abstract: Phân tích tình hình tín dụng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lấp Vò; Thông qua các chỉ số tín dụng để phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng các doanh nghiệp ngoài quốc dân trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2010; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2319
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH - Nguyen Thi Tuyet Mai.pdf
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.