Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2326
Nhan đề: Phân tích tình hình huy động vốn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thị xã Châu Đốc
Tác giả: Tưởng, Trần Văn
Từ khoá: Vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp;
Tóm tắt: Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thị xã Châu Đốc; Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn của ngân hàng trong thời gian tới.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2326
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
8KT- Tran Van Tuong.pdf
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.