Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2333
Title: Phân tích hoạt động tín dụng đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Authors: Mai, Nguyễn Thị Xuân
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng;
Abstract: Phân tích tình hình tín dụng hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2008 - 2010; Đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại ngân hàng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2333
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH - Nguyen Thi Xuan Mai.pdf
  Restricted Access
2.45 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.