Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2337
Title: Tác động của lãi suất đến hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông – chi nhánh Long Xuyên (2008 – 2010)
Authors: Từng, Khưu Văn
Keywords: Lãi suất
Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Kinh tế đối ngoại
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kinh tế đối ngoại;
Abstract: Phân tích, đánh giá sự biến động của lãi suất cho vay tại Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông diễn ra từ năm 2008 đến năm 2010; Phân tích, đánh giá sự tác động của lãi suất cho vay đến hoạt động cho vay vốn tại ngân hàng; Đưa ra một số đề xuất nhằm quản lý tốt hơn về vấn đề lãi suất tại ngân hàng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2337
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8KD - Khuu Van Tung.pdf
  Restricted Access
723.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.