Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2344
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang - chi nhánh huyện Thoại Sơn
Authors: Hiếu, Nguyễn Trọng
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Kinh tế đối ngoại
Issue Date: 2011
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kinh tế đối ngoại;
Abstract: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả quản lý rủi ro tại các ngân hàng thương mại; Nêu các biện pháp được áp dụng chủ yếu trong hoạt động quản lý RRTD tại ngân hàng, đánh giá hiệu quả của các biện pháp trên thông qua phân tích thực trạng RRTD tại chi nhánh; Đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2344
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8KD - Nguyen Trong Hieu.pdf
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.