Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2348
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang - phòng giao dịch Tân Châu
Authors: Ngân, Diệp Thị Kim
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2011
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng;
Abstract: Đánh giá khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của MHB chi nhánh An Giang Phòng giao dịch Tân Châu; Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng của ngân hàng; Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cho ngân hàng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2348
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH - DIEP THI KIM NGAN.pdf
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.