Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2357
Title: Xây dựng chiến lược marekting cho thẻ Passportplus cho khách hàng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh An Giang
Authors: Bưu, Dương Lâm
Keywords: Tiếp thị
Chiêu thị
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2011
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Quản trị kinh doanh;
Abstract: Phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển thẻ ATM tại ngân hàng; Đánh giá được các điểm mạnh, yếu cơ, hội và thách thức đối với ngân hàng để nhận định được các lợi thế cạnh tranh của ngân hàng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2357
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8QT - Duong Lam Buu.pdf
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.