Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2373
Title: Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng Nông nghiệp tại Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông - chi nhánh Long Xuyên
Authors: Hường, Lê Cẩm
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng;
Abstract: Phân tích thực trạng tình hình tín dụng nông nghiệp của Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông - Chi nhánh Long Xuyên; Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng nông nghiệp của Ngân hàng thông qua một số chỉ tiêu tài chính và qua đó tìm hiểu những mặt mạnh và mặt còn hạn chế của ngân hàng trong thời gian vừa qua; Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng nói chung và tín dụng nông nghiệp nói riêng của ngân hàng trong thời gian tới.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2373
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH - Le Cam Huong.pdf
  Restricted Access
1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.