Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2376
Title: Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn công thương chi nhánh An Giang
Authors: Trang, Nguyễn Thị Ngọc
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng;
Abstract: Tìm hiểu thực trạng hoạt động tín dụng trong ngân hàng; Phân tích các rủi ro tín dụng đồng thời tìm ra nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng; Đưa ra một số giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng và đề xuất những kiến nghị tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – Chi nhánh An Giang.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2376
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH - Nguyen Thi Ngoc Trang.pdf
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.