Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2379
Title: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
Authors: Dung, Nguyễn Thị Thùy
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng;
Abstract: Phân tích thực trạng rủi ro trong hoạt động cung cấp tín dụng tại ngân hàng, các biện pháp ngân hàng đang áp dụng trong việc phòng ngừa rủi ro tín dụng; Đưa ra một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2379
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH - Nguyen Thi Thuy Dung.pdf
  Restricted Access
826.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.