Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2389
Title: Phân tích hoạt động tín dụng hộ gia đình, cá nhân tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng sông Cửu Long - chi nhánh An Giang
Authors: Tiến, Nguyễn Đức
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2011
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính Ngân hàng;Tr. 1 - 62
Abstract: Nghiên cứu đề tài nhằm mục tiêu tìm hiểu tình hình hoạt động của Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng sông Cửu Long- Chi nhánh An Giang, trên cơ sở tập trung phân tích, đánh giá tình hình hoạt động cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân từ năm 2008 đến năm 2010. Cuối cùng, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiêu quả tín dụng của ngân hàng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2389
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH - Nguyen Duc Tien.pdf
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.