Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2391
Title: Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp Chế biến Lương thực Châu Phú
Authors: Mai, Nguyễn Thị Tuyết
Keywords: Công ty tư nhân
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Vốn lưu động
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Phân tích tình hình thực tế về quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp qua ba năm 2012, 2013, 2014; Phân tích việc sử dụng nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp nhằm đánh giá và so sánh hiệu quả nguồn vốn lưu động trong ba năm; Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.
Description: Chuyên đề tốt nghiệp DH7 hệ VLVH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2391
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT7QT1-DQT117483-NGUYEN THI TUYET MAI-PHAN TICH TINH HINH QUAN LY VON LUU DONG XN CHAU PHU.pdf
  Restricted Access
743.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.