Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2426
Title: Ảnh hưởng của lãi suất đến tình hình tín dụng của Ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang
Authors: Diễm, Võ Thị Hồng
Keywords: Lãi suất
Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Kinh tế đối ngoại
Issue Date: 2010
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kinh tế Đối ngoại;Tr. 1 - 30
Abstract: Mô tả lại hiện trạng thu hoạch lúa vụ đông xuân của nông dân xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang; Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến công đoạn thu hoạch lúa vụ Đông Xuân; Đề xuất một số giải pháp, cải tiến, nâng cao hiệu quả thu hoạch lúa vụ Đông Xuân của nông dân.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2426
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8KD2 - Vo Thi Hong Diem.pdf
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.