Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2428
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (2008 – 2010)
Authors: Quỳnh, Bùi Phi
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2011
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính Ngân hàng;Tr. 1 - 53
Abstract: Tìm hiểu thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; Đánh giá hiệu quả của hoạt động tín dụng, đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2428
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH - BUI PHI QUYNH.pdf
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.