Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2431
Title: Nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông - chi nhánh Tp. Long Xuyên
Authors: Trí, Nguyễn Hữu
Keywords: Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2011
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng;Tr. 1 - 67
Abstract: Phân tích thực trạng cho vay hộ sản xuất của Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông - Chi nhánh thành phố Long Xuyên. Trên cơ sở thực tiễn và lý luận, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất của Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông - Chi nhánh thành phố Long Xuyên.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2431
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH - Nguyen Huu Tri.pdf
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.