Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2457
Title: Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn dành cho hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Châu Thành
Authors: Nhựt, Nguyễn Hồng
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2011
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh;Tr. 1 - 67
Abstract: Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn dành cho hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành; Tìm hiểu tổng thể thực trạng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng; Tìm hiểu hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ sản xuất và tình hình sử dụng vốn của khách hàng tại ngân hàng; Tìm hiểu hoạt động cho vay để tìm ra những mặt đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng dành cho hộ sản xuất tại ngân hàng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2457
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8QT - Nguyen Hong Nhut.pdf
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.