Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2476
Title: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại nhà máy gạch Ceramic An Giang
Authors: Phúc, Nguyễn Tấn
Keywords: Kế toán doanh thu
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2012
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp;Tr. 1 - 93
Abstract: Nghiên cứu quá trình ghi chép, xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh để đề xuất những giải pháp nhằm năng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy; Xác định doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu, tập hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Dựa trên việc tập hợp các chứng từ liên quan đến doanh thu và chi phí bỏ ra; Tìm hiểu các phương pháp hạch toán và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của nhà máy.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2476
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9KT - Nguyen Tan Phuc.PDF
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.