Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2483
Title: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Thuận An
Authors: Long, Nguyễn Thành
Keywords: Công ty tư nhân
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2012
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp;Tr. 1 - 58
Abstract: Tìm hiểu lý thuyết những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kết hợp với tìm hiểu thực tế công tác tập hợp chi phí và tính giá thành tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Sản xuất -Thương mại - Dịch vụ Thuận An; Từ việc so sánh lý thuyết với thực tế tìm ra được ưu nhược điểm tính giá thành của Công ty sẽ giúp tôi bổ sung thêm kiến thức về tính giá thành, đồng thời tìm ra được những khuyết điểm của Công ty trong công tác tính giá thành từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm giúp công ty đạt được hiệu quả tốt nhất trong công việc tính giá thành.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2483
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9KT - Nguyen Thanh Long.PDF
  Restricted Access
857.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.