Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2496
Title: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Ban QLDA huyện Vĩnh Thạnh
Authors: Chi, Phan Thị Kim
Keywords: Kế toán doanh nghiệp
Lương
Kế toán
Công ty tư nhân
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tìm hiểu thực trạng hoạt động của Ban QLDA huyện Vĩnh Thạnh-TP. Cần Thơ thông qua tình hình thực hiện hiện thu chi lương và các khoản trích theo lương ở đơn vị trong giai đoạn gần đây. Đánh giá và có cái nhìn tổng quát về tình hình dự toán kinh phí chung của Ban quản lý dự án huyện Vĩnh Thạnh
Description: Chuyên đề tốt nghiệp DT5TK2 hệ VLVH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2496
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.