Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2501
Title: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại chi nhánh XK lương thực - Cty CP XNK Nông sản thực phẩm An Giang
Authors: Tuyền, Nguyễn Thị Thanh
Keywords: Kế toán doanh nghiệp
Lương
Kế toán
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Công ty xuất khẩu
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Một là, hệ thống hóa lại nền tảng lý thuyết kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo quy định trong chuẩn mực kế toán; Hai là, mô tả và đánh giá về thực tế công tác kế toán của CN XK lương thực - Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang;Ba là, đưa ra một số kiến nghị, giải pháp để giúp cho đơn vị thực hiện tốt hơn,đúng theo quy định của Chuẩn mực và Luật kế toán
Description: Chuyên đề tốt nghiệp DT5TK2 hệ VLVH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2501
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.