Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2517
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Cty Cổ phần Cơ Khí An Giang
Authors: Hạnh, Trần Thị Ngọc
Keywords: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán doanh thu
Công ty cổ phần
Kế toán chi phí
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tìm hiểu kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí An Giang để tìm ra những hạn chế cần khắc phục trong công tác kế toán tại Công ty; Đề ra một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty.
Description: Chuyên đề tốt nghiệp DT5TK2 hệ VLVH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2517
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5KT2-Tran Thi Ngoc Hanh.pdf
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.