Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2530
Title: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Thoại Sơn
Authors: Tuyên, Phạm Hồng
Keywords: Vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Bank capital
Banks and banking
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. 5KT1
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2530
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5KT1-Pham Hong Tuyen.pdf
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.