Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2573
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH rượu bia nước giải khát Hưng Phát
Authors: Giàu, Trần Thị Ngọc
Keywords: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán chi phí
Kế toán doanh thu
Kế toán xác định
Hoạt động kinh doanh
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.DT5TK2 hệ VLVH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2573
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5KT2-Tran Thi Ngoc Giau.pdf
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.