Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/257
Nhan đề: Sinh học hiếu khí
Tác giả: Hùng, Nguyễn Thanh
Từ khoá: Xử lý nước thải
Xử lý sinh học
Phương pháp sinh học
Sinh học hiếu khí
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần V năm 2013 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/257
Bộ sưu tập: [BGĐT] Khoa Kỹ thuật & Công nghệ Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen Thanh Hung 038.7z
  Restricted Access
91.41 MBUnknown  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.