Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2593
Title: Nghiên cứu sự thích ứng của sinh viên khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học An Giang đối với hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ
Authors: Trí, Nguyễn Hữu
Keywords: Học chế tín chỉ
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu vào lý thuyết về tín chỉ, nhận thức, thái độ, hành vi của sinh viên đối với tín chỉ, đối tượng nghiên cứu là sinh viên khóa 8 khoa KT-QTKD trường DHAG đã học xong học kì 1 năm học 2009-2010.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2593
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH - Nguyen Huu Tri.pdf
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.