Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2617
Title: Lập kế hoạch marketing cho hoạt động tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc An Giang
Authors: Lài, Châu Thị Bích
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Kinh tế đối ngoại
Issue Date: 2012
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại;Tr. 1 - 48
Abstract: Thực trạng marketing trong họat động tín dụng ngắn hạn cá nhân của ngân hàng Đầu tư & Phát triển Bắc An Giang. Từ đó, lập kế hoạch marketing cho sản phẩm, nhằm giúp các nhà quản trị ngân hàng nói chung và ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc An Giang nói riêng, nâng cao hiệu quả hoạt động marketing trong lĩnh vực kinh doanh tín dụng ngắn hạn của mình.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2617
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9KD - Chau Thi Bich Lai.pdf
  Restricted Access
574.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.