Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2619
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang
Authors: Ngoan, Đặng Thị Bé
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2012
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp;Tr. 1 - 59
Abstract: Tìm hiểu, đánh giá tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL - chi nhánh An Giang; Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2619
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9KT - Dang Thi Be Ngoan.PDF
  Restricted Access
811.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.