Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2624
Nhan đề: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại nhà máy gạch Ceramic An Giang
Tác giả: Phúc, Nguyễn Tấn
Từ khoá: Kế toán chi phí
Kế toán doanh thu
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2012
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp;Tr. 1 - 93
Tóm tắt: Nghiên cứu quá trình ghi chép, xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh để đề xuất những giải pháp nhằm năng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy; Xác định doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu, tập hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Dựa trên việc tập hợp các chứng từ liên quan đến doanh thu và chi phí bỏ ra. Để có cách nhìn tổng quan hơn về hoạt động kinh doanh của Nhà máy; Tìm hiểu các phương pháp hạch toán và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Nhà Máy. Từ đó đưa ra ý kiến và rút ra những ưu khuyết điểm của hệ thống kế toán đang áp dụng tại Nhà Máy.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2624
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
9KT - Nguyen Tan Phuc.PDF
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.