Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2624
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhúc, Nguyễn Tấn
dc.date.accessioned2021-11-03T03:30:45Z-
dc.date.available2021-11-03T03:30:45Z-
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2624-
dc.description.abstractNghiên cứu quá trình ghi chép, xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh để đề xuất những giải pháp nhằm năng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy; Xác định doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu, tập hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Dựa trên việc tập hợp các chứng từ liên quan đến doanh thu và chi phí bỏ ra. Để có cách nhìn tổng quan hơn về hoạt động kinh doanh của Nhà máy; Tìm hiểu các phương pháp hạch toán và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Nhà Máy. Từ đó đưa ra ý kiến và rút ra những ưu khuyết điểm của hệ thống kế toán đang áp dụng tại Nhà Máy.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseriesChuyên đề tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp;Tr. 1 - 93
dc.subjectKế toán chi phívi
dc.subjectKế toán doanh thuvi
dc.subjectKế toán doanh nghiệpvi
dc.titleKế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại nhà máy gạch Ceramic An Giangvi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9KT - Nguyen Tan Phuc.PDF
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.