Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2626
Title: Nghiên cứu thái độ của sinh viên đối với thẻ liên kết giữa thẻ ATM của ngân hàng Đông Á-thẻ sinh viên trường Đại Học An Giang
Authors: Tâm, Nguyễn Minh
Keywords: Sự hài lòng
Thẻ ATM
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp
Abstract: Thái độ của sinh viên về mức độ hài lòng của dịch vụ thẻ; so sánh mức độ hài lòng giữa sinh viên các khoa; đề xuất một số ý kiến của sinh viên về sự thuận lợi và khó khăn của sự kết hợp thẻ ATM-thẻ sinh viên.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2626
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH - Nguyen Minh Tam.pdf
  Restricted Access
716.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.