Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2655
Title: Phân tích tình hình quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh của Qũy tín dụng nhân dân Mỹ Phước, thành phố long xuyên tỉnh An Giang giai đoạn 2010-2012
Authors: Kiều, Nguyễn Thị Diễm
Keywords: Kế toán doanh nghiệp
Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Hoạt động kinh doanh
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.DT5TK2 hệ VLVH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2655
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH5KT2-Nguyen Thi Diem Kieu HT.pdf
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.